Dünden Bugüne Tıbbi Görüntüleme

Tıbbi Görüntüleme

                                  

Resim 1: Wilhelm ConradRöntgen  

                            

Resim 2: Wilhelm ConradRöntgen’in eşinin radyolojik görüntüsü

Tarihte tıbbi görüntüleme 1900’lü yıllarda Wilhelm ConradRöntgen kazayla X ışınını keşfetmesi ile başladı. İlk başlarda ne keşfettiğini ne O ne de başkası bilmiyordu. Fakat zamanla deneylerinde maddelerin bu ışını farklı yoğunluklarda geçirdiğini farkketti. Bunu anlamak için de günüzdeki gibi fotoğrafsal bir malzeme kullanıyordu. Hatta Wilhelm deneylerinde elini kullandığı için aşırı dozda X ışınına maruz kalmaktan parmaklarını kaybetti. Fakat bu olay  O’nu asla çalışmaktan vazgerçirmedi ve Resim 2’ de de görüldüğü gibi eşinin elinin görüntüsünü elde etti ve bu da tarihteki ilk röntgenom oldu .Bu olay çoğu bilim insanları tarafından modern fiziğin başlangıcı sayıldı.

İlk birkaç yılda birçok insan aşırı dozda X ışınına maruz kalmaktan hastalandı. Fakat zamanla bilim insanları  ‘’X ışınını nasıl limitleriz?, Nasıl güvenli tıbbi görüntü elde ediriz?’’ öğrendi  ve ilk görüntüleme sistemini projeksiyon röntgeni veya projeksiyon radyografi olarak adlandırdık. Bu  tıp alanında büyük etki yaptı çünkü ilk defa insan vücudu herhangi bir kesik olmadan incelendi.

Daha sonralarda 1960 larda Enter Hounsfield ve Cormack büyük bir fikir ortaya attı. Eğer biz tek bir projection x-ray görüntüsü almak yerine birden farklı açıdan birden fazla görüntü alırsak ne olur?

      

Resim 3: Bilgisayarlı tomografi çalışma mantığı

Daha bilgisayar kavramı bile 1960’larda yeni iken 2D görüntülerimizi yeniden oluşturmaya yerteli olur muydu?

EVET!! Bu başarılı oldu ve onlar bilgisayarlı tomografi olarakta adlandırılan BT’yi icat ederek sayısız hayat kurtardılar ve 1979’da da Nobel ödülünü kazandılar.

Bu olay bilgisayar tabanlı görüntülemede çığır aştı ve MR(1977) gibi yeni görüntüleme sistemleri için fikir babası oldu.

Açıklama

İlerleyen yazılarımızda ise bu görüntüleme cihazlarından ayrıntılı olarak paylaşacağız.

Kaynakça

  1. L. Prince and J. M. Links, Medical Imaging: Signals and Systems, Prentice Hall, 2006.
  2. T. Bushberg, J.A. Seibert, E.M. Leidholdt and J.M. Boone, The Essential Physics of Medical Imaging, Lippincott Williams and Wilkins, 2002.
  3. B. Podgorsak, Radiation Physics for Medical Physicists (Biological and Medical Physics, Biomedical Engineering), Springer, 2010

Leave a Comment