Defibrilatör Test Deneyi (Kalibrasyonu)

defibrilatör
Nihon Kohden

Defibrilatör Testi (Kalibrasyonu)

 1. Test edilecek defibrilatör cihazını çalıştırın.
 2. Test Cihazını “def” konumuna getirin ve çalıştırın.

  Şarj Tutabilme Özelliği Testi için;

  -Defibrilatörü maksimum değerine şarj edin.
  -Eğer 60 sn dolmadan cihaz kendiliğinden deşarj oluyorsa, deşarj olunan süreyi kayıt edin.
  -Bu süre göz önünde bulundurularak cihaz kendiliğinden deşarj olmadan, toplam sürenin yaklaşık %90 ı geçtikten sonra defibrilatörü Test Cihazı üzerine deşarj edin.
  -Test Cihazı ekranındaki çıkış enerjisini kaydedin.

  Azami Şarj Süresi Ölçüm Testi için;

  -Defibrilatörü 50 Joule değerine ayarlayın.
  -Defibrilatörü 9 kez şarj edip Test Cihazı üzerine deşarj edin.
  -10. kez şarj edip ne kadar sürede şarj ettiğini not alın.
  -Test Cihazı üzerine deşarj edip ekrandaki çıkış enerjisini kaydedin.

  Çıkış Enerjisi Testi için;

  -Defibrilatörü en küçük enerji değerinden en büyük enerji değerine kadar şarj edip kalibratör üzerine deşarj edin.
  -Test Cihazı ekranındaki çıkış enerji değerlerini kaydedin.

  Nabız Ölçümü Testi için;

  -Defibrilatörün EKG kablolarını, kalibratör üzerindeki lead noktalarına doğru bir şekilde bağlayın.
  -Test Cihazı’te SIM(simulasyon) seçin.
  -Test Cihazı ’ten verilen değişik kalp atım değerlerini defibrilatör üzerinde gözlemleyin ve değerleri kaydedin.

  Nabız Alarmları Testi için;

  -Test Cihazı’ndan yüksek kalp atımı uygulayarak defibrilatörün alarm verip vermediğini kontrol edin.

  Senkronizasyon Testi için;

  -Defibrilatörü 50 Joule değerine ayarlayın.
  -Defibrilatör üzerinde SENKRONİZASYON seçin.
  -Test Cihazı üzerinde CARD (Kardioversion) seçimini yapın.
  -Defibrilatörü şarj edip Test Cihazı üzerine deşarj edin.
  -Test Cihazı ekranındaki senkronizasyon süresini ve çıkış enerji değerini kaydedin.

Benzer Yazılar

Leave a Comment