C Kollu Skopi

C kollu skopi nedir ?

Diğer adıyla “C kollu röntgen” cihazı  : Ortopedik uygulamalar, üroloji, genel cerrahi, travmatoloji, beyin cerrahisi ve acil durum çekimlerinde kullanılan bir X-ışınlı görüntüleme cihazıdır. Bu röntgen cihazı gerçek zamanlı(anlık) görüntü elde edilmesini sağlar. Bir çok derin bölgeyi görüntüleyebilen c kollu skopi sayesinde ameliyat süreleri kısalır. Bu cihazın kullanımı insan vücudunda herhangi bir deformasyona yol  açmaz, noninvaziv bir uygulamadır. Fakat yaydığı radyasyon, hasta da dahil olmak üzere cihazın etrafındaki insanlara çoğunlukla geri dönüşsüz hasarlar verir. Sabit anotlu c kollu skopi ve döner anotlu c kollu skopi olmak üzere ikiye ayrılır.

C kollu skopi nasıl çalışır ?

İki ana kısımdan oluşur. Birinci kısım c kolun üzerinde durduğu kısım diğeri ise monitör kısmıdır. İki ayrı monitör ekranı vardır.  C kollu skopi kolunun bir ucunda  X-ışını tüpü, diğer ucunda da kayıt sistemi bulunur. X-ışını tüpü tarafından oluşturulan ışınlar , hastanın görüntülenecek bölgesi üzerinden geçirilir ve bu ışınlara duyarlı bir film üzerine düşürülerek görüntü elde edilir. Elde edilen görüntü birinci monitöre düşer, ikinci görüntünün de alınmasıyla birinci görüntü ikinci monitöre şutlanır. C kol tavana veya yere bağlı tam hareketli bir sistemdir. X ve Y eksenlerinde 360º dönebilen c kol sayesinde yatay ve dikey eksende istenilen pozisyonun verilmesine olanak sağlamaktadır. Sistem yüzer masa adı verilen her yöne hareketli bir hasta masası ve monitörlerle tamamlanır.

Cihaz kolay ulaşılır kontrol konsolu vasıtasıyla işletilmektedir. Panelde iki sıvı kristali göstergesi ve yüksek güvenirlikli elektronik sisteme sahiptir.  Sistem tamamıyla mikrokapsüllerce kontrol edilir.

 Bunlara ek olarak genellikle döner anotlu c kollu skopi tercih edilir ve kullanılması daha iyidir. Bunun sebebini de aşağıdaki başlık altında inceleyeceğiz.

Neden döner anotlu c kollu skopi kullanmalıyız?

  • Birinci neden daha uzun ömürlü röntgen tüpü ve daha kullanışlı olmasıdır buna ek olarak  sağladığı diğer avantajlarla da bu cihaz  vazgeçilmez bir teknoloji ürünüdür.
  • Şu an kullanılmakta olan sabit anotlu c kollu skopi  sistemlerinde bulunan röntgen tüpünün belli bir ısınma kapasitesi vardır. Bu ısı kapasitesi HU (Heat Unit), KHU(Kilo Heat Unit) veya KJ (Kilo Joule) cinsinden ifade edilir. Sabit anotlu cihazların çoğunda ısınma kapasitesi 50.000HU civarındadır.  Tüp 50.000HU seviyesine geldiği anda cihazlar kendini kapatırlar. Döner Anotlu röntgen sistemlerinde ise ısınma kapasitesi 250.000HU – 300.000HU arasındadır ve sabit anotlu cihazlara göre yaklaşık 6 kat daha fazla bir kullanma ömrü bulunur. Ayrıca döner anotlu skopi dönerek kendini soğuttuğu ve hareket ettiği için tüpün kullanım ömrü daha uzundur
  • Döner anotlu skopi cihazında kullanılabilecek floroskopi moddları daha fazladır. Normal Floroskopi modu normal kullanımda ihtiyaçları karşılar , Multi Floroskopi modu uzun süreli daha düşük doz imkanı verir , Snap Shoot floroskopi modu  bir noktada mükemmel netlikte görüntüleme teknolojisi sağlar  ve Boost mod da istenildiğinde yüksek doz verebilir.
  •  Hastaların kilosu değişkenlik göstermektedir. Özellikle obezite hastalarda sabit anotlu skopide çok iyi bir görüntü alamamanın en büyük nedenleri arasında mAs(mili amper x saniye) faktör üst sınırının 100mAs gücünde olmasıdır. Bazı Döner Anotlu cihazlarda ise bu değer 500mAs değerine ulaşılabilmektedir.

 

Kaynakça:

  1.         http://biyomedikalansiklopedi.com
  2.         http://www.lifeofmedical.com
  3.         http://www.radyolojiteknisyeni.com
  4.         http://www.hemsireaktuel.com
  5.         Copyright 2012 – Vega Group

 

Benzer Yazılar

Leave a Comment